Kadar Zakat Fitrah Seluruh Malaysia 2013 Bersamaan 1434 H

Kadar Zakat Fitrah Seluruh Malaysia 2013 Bersamaan 1434 H 


Perlis-RM 6.00 
Kedah-RM 7.00 
Pulau Pinang-RM 7.00 
Perak-RM 7.00 
Selangor-RM 7.00 
Negeri Sembilan-RM 6.50 
Melaka-RM 6.50 
Johor-RM 8.00 
Pahang-RM 7.00 
Terengganu-*Belum ditetapkan 
Kelantan-RM 7.00 
Sabah-RM 7.00 
Sarawak-RM 6.50 
Wilayah Persekutuan (KL/Putrajaya/Labuan)-RM7.00 

"Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sadaqah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlaq yang buruk) dan do'akanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya do'amu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103) Bayarlah Zakat Fitrah.

3 comments