Contest : Guna ichoose.my Dan Menang RM10000Pertandingan ini adalah sebahagian daripada promosi untuk nama domain projek pemetaan yang akan dilancarkan pada 31 Oktober, 2013 .

Bagaimana untuk menyertai?

1. Dapatkan Domain .my untuk blog anda di www.ichoose.my .

2. Tulis entry blog dengan memasukkan kata kunci ( blogger, ichoose.my , MYNIC ) dengan sekurang-kurangnya 200 patah perkataan . Jangan lupa untuk menambah link www.ichoose.my dalam catatan blog anda.

3. E-mel Nama anda, No telefon , alamat e-mel dan blog URL kemasukan ke ichoose@mynic.my , dengan " # ichoose " sebagai subjek.

Terma dan Syarat

1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia.

2. Satu penyertaan bagi setiap blog.

3. Pekerja ( dan keluarga terdekat mereka ) daripada MYNIC adalah tidak layak untuk menyertai.

4. MYNIC berhak, pada bila-bila masa , untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan peserta (termasuk peserta itu pengenalan, umur dan tempat tinggal ) dan untuk membatalkan mana-mana peserta yang mengemukakan sesuatu catatan yang tidak selaras dengan Terma dan Syarat ini. Kesilapan dan ketinggalan boleh diterima mengikut budi bicara MYNIC . Kegagalan MYNIC untuk menguatkuasakan mana-mana hak pada mana-mana peringkat tidak merupakan penepian hak-hak tersebut .

5. Peraduan bermula pada 31 Oktober 2013 dan catatan terakhir ditutup pada 11:59 pada 31 Disember 2013 ( "Tempoh Peraduan").

6. Untuk menyertai , individu mesti ada kiteria di bawah semasa tempoh Peraduan ini: 
  • Dapatkan domain .my saya untuk blog anda di www.ichoose.my .
  • Tulis blog dengan memasukkan kata kunci ( blogger, ichoose.my , MYNIC ) dengan sekurang-kurangnya 200 patah perkataan . Jangan lupa untuk menambah link www.ichoose.my dalam catatan blog anda.
  • E-mel Nama anda, No telefon , alamat e-mel dan blog URL kemasukan ke ichoose@mynic.my , yang menyatakan "# ichoose " sebagai subjek.

7. Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak boleh dibaca akan dianggap tidak sah.

8. Terdapat satu (1) Cabutan Hadiah Utama untuk promosi ini. Cabutan akan mengambil tempat di pejabat MYNIC . Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel dan nama-nama mereka akan disiarkan dalam laman web rasmi MYNIC dan laman Facebook rasmi. MYNIC keputusan adalah muktamad dan surat-menyurat tidak akan dimasukkan ke dalam.
Hadiah untuk Peraduan
  • 1 x Wang tunai RM 10,000 dan satu domain percuma tahun.
9. Jika mana-mana hadiah (atau sebahagian daripada mana-mana hadiah ) tidak ada, MYNIC , mengikut budi bicaranya , berhak untuk menggantikan hadiah (atau bahagian hadiah ) dengan hadiah kepada nilai yang sama dan / atau spesifikasi.

10. Hadiah, atau mana-mana bahagian yang tidak digunakan daripada hadiah, tidak boleh dipindah milik atau ditukar.

11. Hak cipta entri blog memenangi milik MYNIC . Semua hak-hak penyertaan blog pemenang termasuk cap dagang , hak cipta, pembarangan betul, disiarkan betul, penggunaan betul kedua, dan semua hak-hak lain yang akan ditempah oleh MYNIC .

12. Perlindungan Data: MYNIC janji untuk tidak memberikan, menyewa atau menjual akses kepada data anda kepada mana-mana pihak ke-3 yang tidak dibenarkan. Data yang dikumpul adalah untuk matlamat tunggal peraduan ini dan promosi MYNIC berkaitan. Akses kepada data anda hanya boleh diakses oleh yang diberi kuasa MYNIC Kakitangan Pengurusan Kanan.

13. Peserta bersetuju untuk MYNIC menggunakan nama yang masuk , kesamaan , imej dan / atau suara sekiranya mereka adalah pemenang (termasuk gambar , filem dan / atau rakaman yang sama) dalam mana-mana media untuk tempoh yang tidak terhad tanpa ganjaran bagi maksud menggalakkan pertandingan ini (termasuk apa-apa keputusan ), dan menggalakkan mana-mana produk oleh MYNIC . Peserta dan pemenang bersetuju dengan penggunaan oleh MYNIC Berhad nama domain (s) termasuk nama-nama domain yang menjadi sebahagian daripada tanda dagangan , hak cipta, pembarangan betul, disiarkan betul, penggunaan yang betul kedua, dan semua hak-hak lain yang dipunyai oleh peserta dan pemenang, untuk mempromosikan MYNIC dan / atau mana-mana produk oleh MYNIC .

14. Apa-apa kos yang berkaitan dengan melayari laman web promosi adalah tanggungjawab peserta dan bergantung kepada penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan. Penggunaan mana-mana perisian kemasukan automatik atau apa-apa cara mekanikal atau elektronik lain yang membolehkan peserta untuk secara automatik memasuki berulang kali adalah dilarang dan akan menyebabkan semua penyertaan yang dihantar oleh peserta yang tidak sah.

15. Kecuali bagi mana-mana liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, MYNIC (termasuk pegawai, pekerja dan ejen) tidak termasuk semua liabiliti (termasuk kecuaian) , untuk sebarang kecederaan diri , atau apa-apa kerugian atau kerosakan ( termasuk kehilangan peluang ); sama ada secara langsung , tidak langsung , khas atau berbangkit , yang timbul dalam apa jua cara daripada promosi ini, termasuk , tetapi tidak terhad kepada, mana yang timbul daripada yang berikut:

16. Apa-apa masalah teknikal atau kerosakan peralatan ( sama ada atau tidak di bawah kawalan MYNIC );
sebarang kecurian , akses yang tidak dibenarkan atau campur tangan pihak ketiga;
apa-apa catatan atau tuntutan hadiah yang lewat , hilang , diubah, rosak atau salah arah (sama ada atau tidak selepas menerima mereka dengan MYNIC ) kerana apa-apa sebab di luar kawalan munasabah MYNIC ;
sebarang perubahan dalam nilai hadiah kepada yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini;
sebarang liabiliti cukai yang ditanggung oleh pemenang atau peserta ; atau
penggunaan hadiah.

17. MYNIC mengumpul maklumat peribadi untuk menjalankan promosi. Kemasukan adalah tertakluk kepada menyediakan maklumat ini. MYNIC boleh, bagi tempoh yang tidak ditentukan , kecuali dinasihatkan sebaliknya, menggunakan maklumat untuk promosi, pemasaran , publisiti , penyelidikan dan profil tujuan, termasuk menghantar mesej elektronik atau menelefon peserta . Peserta perlu mengarahkan mana-mana permintaan untuk mengakses, mengemas kini atau membetulkan maklumat kepada MYNIC .

Siapa berminat nak join, sila baca selanjutnya kat sini ichoosemy Contest -> http://bit.ly/HTk1TI

3 comments